Promosyon üzerine

Promosyon üzerine

Ticaret ve hizmetlerin sunumu neticesinde işletmelerin elde etmiş olduğu getiriler, gelişimlerinin sürdürülebilmesi açısından birinci önceliği almaktadır.”Promosyon”, İşletmenin ayakta durabilmesi ve büyüyebilmesi için de, sunduğu ürün veya hizmetlerin en verimli şekilde pazarlanabilirliği önemlidir.